Training & coaching

Examenservices kan uw medewerkers opleiden tot examenfunctionarissen, die vaardig zijn in het werken met de examenproducten en deze op de juiste manier inzetten.
Tijdens de trainingen leert u diverse methodieken toe te passen bij bijvoorbeeld het observeren, het voeren van een beoordelingsgesprek of het beoordelen van de bewijslast van de student op authenticiteit. We bieden verschillende trainingen aan:

Objectief beoordelen

Wat is observeren? Hoe observeer je zo objectief mogelijk? Welke valkuilen zijn er? Hoe gebruik je de beschikbare instrumenten? En hoe kun je de WAKKER- methode inzetten om zo objectief en eerlijk mogelijk te beoordelen (duur van de training 1 dag)

Gespreksleider binnen een beoordelingsgesprek

Hoe voer je een effectief gesprek? Hoe blijf je objectief? Welke gesprekstechnieken zijn het meeste geschikt? Hoe kom je tot de kern van wat de leerling gedaan heeft? (duur van de training 1/2 dag)

Beoordelaar van bewijslast

Hoe beoordeel je of het bewijs van de leerling zelf is? Hoe bepaal je of een leerling bewezen heeft competent te zijn? (duur van de training 1/2 dag)

Training op maat

Natuurlijk kunt u ook trainingen op maat krijgen. We stemmen de training dan zorgvuldig af op uw voorkennis, wensen en behoeften. En het kan op uw eigen locatie. We geven trainingen over diverse onderwerpen. Voor meer informatie over een training op maat, kunt u contact opnemen met een relatiemanager.